Rzeszow Info

Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej
Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej

Wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Szpitala Uniwersyteckiego

W ostatnim czasie doszło do przekazania KSW nr 1 przez samorząd województwa podkarpackiego na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poprosiliśmy o wyjaśnienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ze względu na wpisy radnego Kotuli i Szlęzaka. Oskarżyli oni m.in marszałka Ortyla o działania niezgodne z prawem 

Poniżej treść wyjaśnień przekazanych przez panią Monikę Konpokę z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wyjaśnienia pochodzą z Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:

Procedura przekazania szpitala została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Do zmiany podmiotu tworzącego potrzebne są zgodne oświadczenia woli dwóch podmiotów – przekazującego i przejmującego. Zgoda została wyrażona przez województwo w formie uchwały sejmiku w 2017 roku i uchwała ta ma moc obowiązującą do momentu jej realizacji poprzez zawarcie porozumienia lub jej uchylenia przez sejmik, co także musiałoby się obyć w formie uchwały.

 

Proces decyzyjny po stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego jest niezależny od procesu decyzyjnego po stronie województwa. Uniwersytet miał prawo zmieniać zdanie w przedmiotowej sprawie. Decydujące znaczenie miała tutaj wola samorządu województwa. Upływ kadencji sejmiku lub zarządu nie powoduje automatycznego uchylenia podjętych, a będących w realizacji uchwał.

Ponadto temat utworzenia szpitala uniwersyteckiego w województwie podkarpackim był wielokrotnie omawiany i poruszany podczas posiedzeń merytorycznej Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz sesji sejmiku. Przed zawarciem deklaracji w maju 2021 roku, jej projektowane zapisy były przedstawiane sejmikowej Komisji Ochrony Zdrowia oraz radnym województwa, podczas kwietniowej sesji sejmiku. W listopadzie 2022 roku sejmik województwa ponownie decydował o sprawach związanych z przekazaniem szpitala, procedując zmianę uchwały z 2017 roku dotyczącą darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z procesem przejęcia KSW Nr 1. Chodziło o wyłączenie tzw. Pałacyku, jako majątku, którego Uniwersytet Rzeszowski nie widział konieczności przejęcia. Sejmik w listopadzie wybierał też Radę Społeczną Szpitala, uwzględniając w składzie przedstawicieli UR. Szpital uniwersytecki jest też uwzględniony w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 i Wojewódzkim Planie Transformacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, jako tworzony na bazie KSW Nr 1, z czym radni Komisji Zdrowia, zostali zapoznani, a na etapie zgłaszania propozycji przez województwo nawet proszeni o własne uwagi. 

Foto podglądowe: Samorząd Województwa Podkarpackiego 

Czytaj też  Odpowie za kradzież blisko 300 litrów paliwa z ciężarówki
Subskrybuj Wątek
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze