sobota, 8 majaWiadomości które się liczą

Wybory na prezydenta Rzeszowa 9 maja. Kto może zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych i ile zarobi?

9 maja odbędą się wybory na prezydenta Rzeszowa. Do 21 kwietnia będą zbierane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jakie warunki trzeba spełnić i ile można zarobić?

W związku z przedterminowymi wyborami prezydenta Rzeszowa, które odbędą się 9 maja, można się zgłaszać swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 • jest obywatelem Polski;
 • ma ukończone 18 lat (lub ukończy je najpóźniej w dniu zgłoszenia);
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim może kandydować do składu komisji, o ile:

 • ma 18 lat (lub ukończy je najpóźniej w dniu zgłoszenia);
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

WAŻNE! Kandydat do składu komisji musi stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłaszany do komisji i być wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wyłączenia

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • urzędnik państwowy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca dla kandydata: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.
 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę do obwodowej komisji wyborczej?

Chcąc zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji wyborczej, należy skontaktować się z komitetem wyborczym albo samemu zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy.

Zgłoszenia kandydatów dokonane przez pełnomocników komitetów wyborczych, przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której dana komisja ma siedzibę.

Ile można zarobić w komisji wyborczej?

Zryczałtowana dieta za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych wynosi:

 • 285 zł dla przewodniczącego komisji,
 • 247,50 zł dla zastępcy przewodniczącego,
 • 225 zł dla członków komisji.

źródło: pkw.gov.pl

Subskrybuj Wątek
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze