sobota, 18 wrześniaWiadomości które się liczą
Shadow

Uczniowie wracają do szkół od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Pomimo powrotu uczniów do szkół nadal trwający okres pandemii powoduje konieczność przygotowania szczegółowych rozwiązań, które umożliwiają m.in. przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty w maju.

 

Nowy rok na starych zasadach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że szkoły wrócą do trybu stacjonarnego od 1 września br. Zaznaczył także, że resort przygotował także inne warianty nauczania, ale tylko w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Od czerwca szczepić się mogą dzieci, które ukończyły 12. rok życia. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się szczepienia młodszych dzieci, ponieważ Europejska Agencja Leków nie dopuściła takiej możliwości.  Minister Czarnek zapowiada jednak, że nie będzie podziału dzieci na te zaszczepione i niezaszczepione.

Nie ma również podstaw, by dzielić w ten sposób nauczycieli. Kodeks pracy chroni osoby, które nie chcą lub nie mogą się zaszczepić. Nie ma podstaw, by zwolnić osobę, która się nie zaszczepi. Wątpliwe jest także, by ta osoba była odsyłana była z tego tytułu do pracy zdalnej.

 

Egzaminy w złagodzonej formie

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Egzamin ósmoklasisty

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Czytaj też  Chcesz zagrać w Minecraft? Idź na ulicę Unii Lubejskiej 1

Dodatkowo w 2022 r., nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu będą mogli przystąpić jedynie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną. Są oni zobowiązani do przystąpienia do egzaminu ustnego maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół

Wytyczne zostały opracowane, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek oraz dystansu społecznego .

Zalecenia szczegółowe dotyczą:

  • organizacji zajęć
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
  • gastronomii
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

  • instrukcji mycia rąk
  • dezynfekcji mycia rąk
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  • wykazu produktów bakteriobójczych
  • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Ministerstwa.

 

 

 

 

Subskrybuj Wątek
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Facebook