Rzeszow Info

Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej
Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej

Radnych oceniamy przy urnach, lub w mediach społecznościowych. Czy mogliby liczyć dzisiaj na votum zaufania od mieszkańców?

Rada Miejska w Przemyślu nie podjęła uchwały ani w sprawie wotum zaufania, ani w sprawie absolutorium za 2021 rok prezydentowi Wojciechowi Bakunowi. Radnych, wyborcy oceniają przy urnach, lub w mediach społecznościowych. Tam roi się o różnorodnych komentarzy ich pracy. Gdyby uchwałodawca przewidywał ocenę radnych przez wyborców w trakcie kadencji, jak prezydenta, ciekawe czy mogliby liczyć na votum zaufania mieszkańców? Chcemy to sprawdzić. Jak? Przeczytajcie na końcu artykułu. 

 

Wotum zaufania, polityka i emocje nad merytoryką

Prezydent W. Bakun “wysiada z pociągu”, jakim jest Przemyśl. Tak chyba trzeba rozumieć jego wpis na facebook’u:

– „Pociąg jedzie dalej pomimo tego, że maszynista wypada z lokomotywy… ale o tym gdzieś wkrótce…” – zapowiedział, po tym, jak radni nie podjęli uchwały, ani w sprawie wotum zaufania, ani w sprawie absolutorium.

– (…) szkoda być Don Kichotem w nieskończoność i wrócić do tego co przynosiło satysfakcję, dopisał w komentarzach W. Bakun. Jednych zasmucił, innym dał… nadzieję.

Powodów do satysfakcji z kierowania Przemyślem prezydent ma wiele: wykonał budżet, spłaca sukcesywnie zadłużenie miasta, pozyskał środki od Norwegów na Program Rozwoju Lokalnego i szereg projektów, dzięki którym ma szansę Razem (z mieszkańcami) Zmienić Przemyśl. Zapowiedział wymianę taboru miejskiej komunikacji i rozpoczęcie budowy krytego basenu oraz dokończenie “bunkra” na Zniesieniu i przeznaczenie go pod Centrum Dowodzenia Twierdzą Przemyśl. Odebrał liczne osobiste gratulacje i nagrody dla mieszkańców oraz wyróżnienia za pomoc ukraińskim uchodźcom. Dla jednych “nowe” otwarcie się na Ukrainę, to powód do chwały, dla innych ocieplenie stosunków ze wschodnim sąsiadem i pomoc Ukraińcom poszły zbyt daleko. Co ciekawe, że to drugie zdanie jest obecne w klubie radnych Wspólnie dla Przemyśla, będącym koalicyjnym zapleczem prezydenta w radzie.

– Większość tych rzeczy wydarzyła się w bieżącym roku, a my oceniamy rok 2021, dało się słyszeć w przerwie przed jednym i drugim głosowaniem, w kuluarach obrad.

Internauci wspierający prezydenta pod jego postem mają inne zdanie:

– (…) nie wiem jak w Przemyślu, ale w Polsce i na świecie zbudował Pan kapitał i wzbudził podziw i szacunek, wiem o tym od przyjaciół z całego świata, jest Pan nadzieją na prawdziwą świeżość i przejrzystość w polityce – wspiera W. Bakuna jeden z komentujących post prezydenta.

Inny zapytał wprost:

– A dlaczego Panu nie udzielili absolutorium, bo w moich stronach, to za udzieleniem absolutorium głosują nawet radni z opozycji i dlatego taka postawa radnych bardzo mnie zszokowała.

W. Bakun odpowiedział bez ogródek:

– Na 2021 rok radni przyjęli budżet ze swoimi poprawkami, całkowicie zmieniając jego pierwotny kształt. Mimo to, został on wykonany w 99%, a wszystkie zgłoszone przez radnych dodatkowe inwestycje zostały wykonane. Mimo to radni nie mają w zwyczaju udzielać absolutorium, taki klimat. Trzeba by jeszcze zatrudnić im paru pociotków, albo kilka zleceń dla rodziny dać… może wtedy dadzą, ale nie będę handlował miastem, nawet za cenę spokoju – zadeklarował prezydent.

Inna internautka skomentowała:

– Przykre jest to i żenujące, że w mieście tak zacnym niektórzy radni kierują się nie jego dobrem, a rozkazami partyjnymi i osobistymi układami i animozjami. Udzielenie absolutorium, to nie jest jakaś “łaska” radnych, ani przejaw sympatii. Jeśli budżet został wykonany (absolutorium) powinno być obligatoryjne.

Jakaś część racji w tym jest. Jeżeli chodzi o absolutorium, to rozlicza się wykonanie budżetu. Jednak w przypadku wotum decyduje swoiste zaufanie do prowadzonej przez prezydenta polityki, do tego co zostało już zrobione i do tego co zostało zapowiedziane.

Według przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Kamińskiego, są rzeczy, które zostały w kampanii wyborczej obiecane i do dzisiaj nie wykonane: miasto miało zostać poszerzone o graniczne gminy, nie pozyskano znaczących inwestorów, promocja miasta i turystyki kuleje, punktu obsługi petentów urzędu miejskiego w galerii nie ma, miejskie lokale handlowe straszą pustkami…

Prezydent starał się wyjaśnić, że za te niepowodzenia w dużym stopniu odpowiada szczególny czas, w którym przyszło mu kierować miastem:

– Była przecież pandemia – tłumaczył W. Bakun.

Mimo to, radni nie podjęli uchwały o udzieleniu votum zaufania prezydentowi. Widać, wszystko, co się o ostatnio wydarzyło, to za mało dla rajców, żeby zaufać prezydentowi, że w dobrym kierunku prowadzi Przemyśl.

– Jedynym znanym nam kierunkiem, który prezydent oficjalnie wskazał, to obniżenie zadłużenia miasta. Dla nas to za mało, a innych nie znamy, mówili na zapleczu dyskusji radni, którzy głosowali przeciw podjęciu uchwały.

Za udzieleniem absolutorium głosowali radni:

Robert Bal – klub Regia Civitas,
Wojciech Błachowicz – klub Koalicja Obywatelska,
Małgorzata Gazdowicz – klub Regia Civitas,
Monika Jaworska – klub Wspólnie dla Przemyśla,
Marcin Kowalski – niezależny
Tomasz Leszczyński – klub Wspólnie dla Przemyśla,
Mirosław Majkowski – klub Wspólnie dla Przemyśla,
Ewa Sawicka – klub Koalicja Obywatelska,
Andrzej Zapałowski – klub Wspólnie dla Przemyśla,
Paweł Zastrowski – klub Koalicja Obywatelska.

Czytaj też  Korona Konfederacji alarmuje: PiS chce wprowadzić zmiany, które łamią Konstytucję RP

Od głosu wstrzymało się pięciu radnych:

Andrzej Berestecki – klub Prawo i Sprawiedliwość,
Daniel Dryniak – klub Prawo i Sprawiedliwość,
Maciej Kamiński – klub Prawo i Sprawiedliwość,
Janusz Zapotocki – klub Nasz Przemyśl,
Wojciech Rzeszutko – klub Prawo i Sprawiedliwość.

Aż siedmioro radnych było nieobecnych na sesji, dodatkowo jedna radna, która wcześniej uczestniczyła w obradach, była nieobecna podczas głosowania absolutorium.

 

Wotum dla prezydenta swoistym wotum dla radnych

– Co do Radnych to zastanawiam się, czy godni są dużej literki i z każdym dniem utwierdzam się, że nie, pisze internautka pod postem u W. Bakuna.

Nie podjęcie uchwały przez radnych zwalnia ich ze skonstruowania uzasadnienia nie udzielenia wotum. Projekt uchwały powinien zawierać stosowne uzasadnienie, z którego będą wynikać motywy rady dla udzielenia lub też nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania. Nie podjęcie uchwały, to swoiste uchylanie się od pracy radnego. Zwłaszcza tych, których na tak ważnej sesji są nieobecni. Wszak rolą radnego jest wyrażanie opinii w imieniu własnym i swoich wyborców. Uciekanie od niej przez nieobecność na sesji lub wychodzenie przed głosowaniem, jest jak uciekanie przed sprawdzianem w szkole. Taka trochę dziecinada.

– Niestety populizm i nadrzędne rozkazy wygrywają z rozsądkiem. Nieobecność na sesji absolutoryjnej Radnych jest również niedopuszczalne. Brak odwagi czy nakaz z góry ? – pyta internautka.

Nie podjęcie uchwały o wotum czy absolutorium kładzie się cieniem, nie tylko na wizerunku prezydenta, ale i na opinii rady i radnych wśród wyborców. Jedna z nich wprost ocenia działanie radnych:

– No i czym to warcholstwo grupki malkontentów będzie skutkowało, bo niestety zazwyczaj wiąże się to z rozwiązaniem rady i przyspieszonymi wyborami?

– I znowu W. Bakun bez ogródek odpowiada, ale jakby trochę nie w temacie:

– Gdyby tylko mieszkańcy wiedzieli, jak niektórzy ich wybrańcy kupczą miastem…

– To niech radni teraz się wstydzą. Kto ich wybiera? Powiem Ci szczerze, że czasami chciałabym żeby ten cały brudny system od środka całkowicie zdetonować. Wybrać na miejsca publiczne ludzi oddanych, pełnych pasji a wszystkich tych pociotków wysłać do pracy przy łopacie. Może by docenili robotę – komentuje kolejna internautka.

Gdzieś zaraz odezwał się głos:

– Niech mieszkańcy odwołają radę!

Sprawdziliśmy więc, czy tylko prezydent po dwukrotnym nie otrzymaniu absolutorium zagrożony jest referendum i czy dopiero przy wyborach dojść może do oceny pracy radnych.

 

Referendum, broń obosieczna

Okazuje się, że mieszkańcy jako członkowie wspólnoty samorządowej w referendum mogą wyrazić swoją wolę w sprawie odwołania rady miejskiej, a także odwołania prezydenta miasta – czytamy w artykule Rzeczpospolitej.

Wniosek w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji może zostać zgłoszony tylko i wyłącznie przez jej mieszkańców. Musi go poprzeć co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania, składając na wniosku swoje podpisy. Wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego bada komisarz wyborczy. (…) Gdy wniosek spełnia warunki formalne, komisarz wyborczy obligatoryjnie wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lokalnego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia tego wniosku. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Przepisy ustawy o referendum lokalnym wprowadzają także zasadę, zgodnie z którą wniosek w sprawie odwołania rady gminy może zostać skutecznie przez mieszkańców zgłoszony (…) nie później niż osiem miesięcy przed zakończeniem jej kadencji.

Po ocenie prezydenta, czas na ocenę radnych

W kolejnym artykule spróbujemy więc podsumować pracę radnych, biorąc pod uwagę statystykę ich aktywności i jej braku oraz wybrane projekty, które przeprowadzili przez ścieżkę legislacyjną.

W poniedziałek zwrócimy się do Biura Rady Miejskiej o przygotowanie statystyk obecności i nieobecności na sesjach, w pracach klubów, udziału lub nie udziału w głosowaniach, ilości złożonych interpelacji, złożonych wniosków, petycji i w końcu projektów uchwał –  zaproponowanych. przeprocedowanych i zrealizowanych.

Jeżeli Szanowni Państwo Radni chcecie się pochwalić przed mieszkańcami swoimi szczególnymi osiągnięciami, to zapraszamy do skorzystania z naszej skrzynki mailowej i przesłanie pod nasz adres korespondencji opisującej swoje osiągnięcia.

Liczymy na liczny odzew.

Mariusz Piotr Sidor

redakcja@przemysl-news.pl

Subskrybuj Wątek
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze