niedziela, 13 czerwcaWiadomości które się liczą
Shadow

Konkrety dla mieszkańców Rzeszowa

Dzisiaj Konrad Fijołek, kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa przedstawił „Konkrety dla Mieszkańców Miasta Rzeszowa”. To propozycje spraw do załatwienia w najbliższym czasie.

Konrad Fijołek odwiedził wszystkie rzeszowskie osiedla, większość dwukrotnie. Rozmawiał z mieszkańcami, Radami Osiedli i wspólnie wypracowali propozycje konieczne do realizacji.

– To jest efekt naszej, Waszej, wspólnej wszystkich rzeszowian, wielomiesięcznej, ciężkiej pracy – mówi Fijołek. -Efekt także pewnego doświadczenia w rzeszowskim samorządzie, które mam, jako jedyny. Odwiedziliśmy wszystkie osiedla, rozmawiając przy sklepach, na spotkaniach z Radami Osiedli, na spotkaniach z Państwem. Za te wszystkie gesty przyjaźni, wsparcia bardzo serdecznie dziękuję. Ale też szczególnie dzisiaj, dziękuję za te wszystkie rzeczy, które Państwo zgłaszaliście, które należy w naszym mieście w najbliższym czasie wykonać.

Podczas konferencji zaprezentowano 33 budowlane tablice informacyjne, które jeszcze dzisiaj po południu, zostaną wbite na 33 rzeszowskich osiedlach, w konkretnych miejscach. Będą na nich te inwestycje, które trzeba na poszczególnych osiedlach zrealizować.
– Ale mamy już także i takie zadania, które w trakcie kampanii, zrobiliśmy. Na tym polega konkret i wiarygodność – dodał Konrad Fijołek.

Inwestycje i problemy zgłoszone do realizacji.

Osiedle Baranówka IV
– Budowa parku kieszonkowego
– Wybieg dla psów, teren obok Przyrwy do ul. Brydaka
– Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
– Modernizacja łącznika między ulicami Tarnowską i ul. Prymasa 1000-lecia
– Rozpoczęcie przygotowań projektowych obwodnicy północnej wzdłuż torów

Osiedle Miłocin – św. Huberta
– Modernizacja przejazdu kolejowego łączącego ul. Borową z ul. Warszawską
– Modernizacja ulicy Myśliwskiej
– Plac zabaw dla dzieci oraz Dom Kultury
– Budowa chodnika wzdłuż ul. Bażantowej i ul. Łowieckiej

Osiedle Słocina
– Budowa łącznika św. Rocha – Wieniawskiego
– Budowa drogi ul. Na Jaworzu
– Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Słociny
– Budowa ronda przy zbiegu ulic Paderewskiego i ul. Witolda
– Modernizacja Parku im. W. Szafera wraz z rozbudową alejek i oświetlenia

Osiedle Krakowska – Południe
– Remont wjazdu i wyjazdu z ul. Solarza w Al. Witosa
– Remont nawierzchni ul. Pleśniarowicza (od 37 lat nie było remontu)
– Nasadzenia drzew w parku – brak zacienionych miejsc i zacienionych ławek
– Utworzenie osiedlowego Klubu Seniora
– Parking przy ul. Lewakowskiego, chodnik przy ul. Rataja

Osiedle Króla Augusta
– Wyznaczenie ostatecznego przebiegu wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową
– Utworzenie żłobka i Domu Kultury
– Powrót lodowiska na ul. Wyspiańskiego
– Zachowanie garaży na osiedlu

Osiedle Miłocin
– Budowa ul. Parkowej i modernizacja ul. Migdałowej
– Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSA
– Utworzenie Parku Leśnego Miłocin

Osiedle Kotuli
– Urządzenie wybiegu dla psów.
– Kontynuacja urządzania parku przy ul. Błogosławionej Karoliny za szkołą.
– Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Dynowską.
– Budowa chodnika przy ulicy Iwonickiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Pańskiej.
– Ścieżki biegowe na osiedlu.

Osiedle Przybyszówka
– Sygnalizacja świetlna na ul. Debickiej przy Szkole Podstawowej
– Poszerzenie ul. Pańskiej
– Dokończenie przebudowy ul. Ustrzyckiej na odcinku od ul. Dębickiej
– Wykonanie przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Dworskiej
– MPK bus łączący z ul. Słoneczny Stok
– Inwestycje w boiska sportowe

Osiedle Matysówka
– Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
– Remont ul. Matysowskiej wraz z chodnikami
– Remont ul. Św. Walentego na łączniku os. Matysówka i os. Słocina
– Remont ul. Wierchowej
– Oświetlenie ulic
– Komunikacja miejska busem od os. Zalesie przez os. Matysówka
– Wypracowanie ostatecznej koncepcji stoku narciarskiego

Osiedle Staromieście
– Dokończenie remontu ul. Skrajnej
– Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, która jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle
– Brak dróg rowerowych w kierunku centrum
– Budowa łąki kwietnej

Osiedle Drabinianka
– Budowa kładki nad rzeką Strug
– Budowa progów zwalniających na ul. Uroczej
– Budowa kompleksu sportowego na osiedlu
– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu rzeszowskiego

Osiedle Zwięczyca
– Zagospodarowanie pod cele sportowo-rekreacyjne Kaczernego
– Rozwiązanie problemu wylewania potoku Paryja wzdłuż ul. Karkonowskiej
– Rozbudowa, modernizacja osiedlowych ulic (chodnik, oświetlenie, odwodnienie)
– Budowa chodnika wzdłuż ul. Jarowej

Osiedle Nowe Miasto
– Uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad Wisłokiem
– Stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
– Zielona przestrzeń do spędzenia wolnego czasu
– Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta

Czytaj też  Wiec poparcia dla Ewy Leniart

Osiedle Paderewskiego
– Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ossolińskich
– Remont generalny ul. Modrzejewskiej i ul. Struga
– Utwardzenie wjazdu z ul. Ossolińskich na plac zabaw
– Remont nawierzchni drogi przed blokiem Paderewskiego
– Montaż monitoringu przy wjeździe z ul. Paderewskiego na ul. Ossolińskich i ul. Puszkina

Osiedle Zawiszy
– Budowa chodnika i wykonanie oświetlenia przy ul Zawiszy Czarnego
– Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego w zachodniej części osiedla
– Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rymanowskiej
– Remont chodnika przy ul. Matuszczaka
– Chodnik przy ul. Podgórskiej

Osiedle Pobitno
– Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich
– Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej
– Modernizacja fragmentu ul. Traugutta (tzw. schodki)
– Wykonanie oświetlenia na ul. Modra, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu
– Teren zielonej rekreacji w okolicach szkoły

Osiedle Kmity
– Lokal dla Klubu Seniora
– Parkingi najazdowe przy ul. Bohaterów
– Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Osiedle Bzianka
– Dostępność placu zabaw przy szkole w godzinach popołudniowych
– Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego dla Mieszkańców
– Budowa domu kultury
– Przyspieszenie rozbudowy ulicy Kalinowej

Osiedle Wilkowyja
– Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
– Budowa remizy dla OSP
– Modernizacja boiska przy ul. Mazowieckiej
– Stworzenie bezpiecznego systemu dróg dojazdowych na północy osiedla

Osiedle 1000-lecia
– Wykup Parku Jędrzejowiczów i jego rewitalizacja
– Współpraca ze spółdzielnią̨ w sprawie rozszerzenia oferty Domu Kultury
– Ścieżki rowerowe do centrum i nad Wisłok
– Doposażenie placu zabaw przy ul. Podhorążych w urządzenia zabawowe dla dzieci i ruchowe dla mieszkańców 50+

Osiedle Andersa
– Wyposażenie Parku Sybiraków w elementy rekreacyjne Street Workout
– Rewitalizacja boiska dla dzieci i młodzieży w Parku Sybiraków
– Remont parkingu przy ul. Broniewskiego 24

Osiedle Pułaskiego
– Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej.
– Wymiana ławek, oświetlenie, nasadzenia
– Utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców bloków przy ulicy Pułaskiego.
– Stworzenie miejsca do street workout
– Włączenie w system monitoringu miejskiego parków Jedności Polonii z Macierzą i Solidarności

Osiedle Gen. Grota Roweckiego
– Modernizacja infrastruktury osiedlowej
– Dom dzienny seniora
– Zabezpieczenie prawne istniejącej infrastruktury osiedlowej
– Urozmaicenie oferty kulturalnej

Osiedle Dąbrowskiego
– Dom kultury z ofertą dla seniorów
– Parkingi i stojaki na rowery
– Rewitalizacja ogródka jordanowskiego

Osiedle Piastów
– Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, pomiędzy drzewami przy ul Dominikańskiej
– Fontanna w Parku im. Inwalidów Wojennych
– Budowa sali gimnastycznej i Domu Kultury

Osiedle Mieszka I
– Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Mieszka I
– Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 21
– Miejsca parkingowe przy alei Krzyżanowskiego

Osiedle Biała
– Budowa kładki na rzece Strug wraz budową ciągu pieszo – rowerowego ulicą Doliny Strugu
– Poszerzenie ul. Makuszyńskiego, ul. Miłosza czy ul. Gościnnej
Budowa boiska piłkarskiego

Osiedle Zalesie
– Modernizacja i budowa ścieżek, oświetlenie Parku w Zalesiu przy ul. Wieniawskiego
– Budowa bocznej ulicy od ul. Kiepury
– Budowa drogi i oświetlenia od ul. Zelwerowicza do ul. Spacerowej
– Budowa ścieżki rowerowej wdłuż ul. Robotniczej
– Parking obok Domu Kultury i Szkoły

Osiedle Budziwój
– Chodniki i modernizacja ul. Herbowej, ul. Miejskiej, ul. Senatorskiej
– Oświetlenie na ul. Porąbki i ul. Podleśnej
– Budowa żłobka i przedszkola
– Rozbudowa Szkoły Podstawowej
– Modernizacja stadionu Grunwald

Osiedle Staroniwa
– Budowa placu zabaw przy ulicy Potokowej
– Budowa drogi do ul. Przemysłowej
– Przebudowa ul. Staroniwskiej
– Remont stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4

Osiedle Śródmieście
– Interaktywny, wielofunkcyjny plac zabaw
– Nowe Centrum Rzeszowa – deptaki z wysoką zielenią, woonerfy, skwery

Osiedle Załęże
– Budowa chodników i oświetlenia przy ul. Załęskiej, ul. Floriana i ul. Potockiego
– Budowa przystanków przy ul. Potockiego
– Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców.

Osiedle Pogwizdów Nowy
– Budowa ul. Chmajówka i remont ul. Pogwizdowskiej
– Oświetlenie drogowe na ul. Wójcika, ul. Łąkowa, ul. Pogwizdowska
– Zielony teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców
– Montaż progów zwalniających w okolicy szkoły
– Kosze na śmieci przy chodnikach
– Oznakowanie poziome ul. Myśliwskiej.

Subskrybuj Wątek
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Monika
Monika
6 dni temu

I brawo. W końcu konkrety.

Facebook