Rzeszow Info

Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej
Jesteśmy portalem obywatelskim! Chcesz pisać o Rzeszowie i Rzeszowiakach? A może czujesz się na siłach redagować któryś z naszych działów? Skontaktuj się z nami – chcemy wspierać i współpracować ze wszystkimi którzy tworzą nasze miasto. Dowiedz się Więcej

Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Edukacja
1 marca 2021 roku rozpocznie się składanie wniosków w rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. O tym czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej placówki zadecyduje liczba zdobytych punktów. Składanie wniosków W dniach 15-23 lutego rodzice przedszkolaków muszą złożyć wniosek potwierdzający chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.  Rodzic może wskazać 3 miejsca, do których chce, aby uczęszczało jego dziecko. W przypadku pierwszoklasistów - należy wybrać 2 szkoły, a 3 wskazać na podstawie adresu zamieszkania. Można skorzystać z rekrutacji wyłącznie do szkoły obwodowej, korzystając z uproszczonej procedury zgłaszania. W tegorocznej rekrutacji uwzględniona zostanie jedna nowa placówka - Przedszkole Publiczne Nr 46 przy ulicy Iwonickiej 54. Nabór do...